Przedszkola pełnią ważną rolę w życiu dziecka – zobacz

przedszkole w Krakowie

Do przedszkola trafiają różne dzieci, gdyż pochodzące z różnych rodzin i środowisk. Dzieci pochodzą z rodzin o różnym statusie materialnym, o różnym poziomie edukacji rodziców i różnym światopoglądzie.

Przedszkola w Krakowie

Czasem są to rodziny wielopokoleniowe, albo wielodzietne. Innym razem, co często się zdarza są to jedynacy. Dzieci przedszkolne pochodzą też z rodzin pełnych, a często także rozbitych. Ponadto nie wszystkie dzieci są jednakowo rozwinięte intelektualnie, fizycznie i nie wszystkie mają jednakowy kolor skóry. Każde przedszkole w Krakowie stawia na różnorodność i jednakowo zapewnia opiekę dla każdego malucha. Instytucja ta, to miejsce pracy dla osób kochających dzieci, potrafiących rozmawiać z dziećmi, umiejących zainteresować dziecko i skupić jego uwagę przynajmniej na 7 minut, co już jest wielkim osiągnięciem dla nauczyciela, bo po takim czasie dziecko zaczyna się nudzić i już nie słucha.

Tak działa każde jest miastem zróżnicowanym, w którym mieszkają różne rodziny i dlatego personel przedszkola musi być elastyczny, tolerancyjny i oczywiście, jak najlepiej wykształcony. Bo praca z najmłodszymi dziećmi nie jest ani prosta, ani łatwa, ani mało odpowiedzialna. Jest wprost przeciwnie, bo to przecież przedszkole daje podwaliny do przyszłej edukacji. To przedszkole, jako pierwsze kształtuje małego człowieka. Uczy dziecko wrażliwości na potrzeby innych, tolerancji wobec inności, współdziałania w grupie koleżeńskiej, uczy dzielenia się z innymi i umiejętności przystosowania się do grupy przedszkolnej. Daje również możliwość nawiązywania pierwszych relacji, prowadzenia konwersacji i nawiązywania pierwszych przyjaźni.