Kursy do pracy na wysokościach

kurs montera rusztowań

Wykonywanie obowiązków zawodowych na wysokościach należy do niebezpiecznych. Praca na wysokości nie będzie legalna, jeśli pracownik nie spełni kilku podstawowych wymogów. Jednym z takich wymogów jest przejście badań lekarskich.

Wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego, że dana osoba jest zdolna do pracy na wysokości uprawnia pracodawcę do zatrudnienia pracownika do takich zadań. Kolejne warunki, jakie obowiązkowo muszą być spełnione w takiej sytuacji, to przeprowadzenie fachowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik musi być zaznajomiony z potencjalnymi zagrożeniami, jakie niesie ze sobą praca na większej wysokości. Tego rodzaju szkolenia oraz badania konieczne są w przypadku osób pracujących na przykład na budowach.

Właściwy kurs montera rusztowań to jedna z form podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w branży budowniczej. Kurs montażysty rusztowań kosztuje około 1500 złotych. Kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym zdobytą wiedzę oraz uprawnienia. Wiele urzędów pracy posiada w swojej ofercie możliwość przejścia tak specjalistycznego kursu. Warunkiem jest oczywiście zarejestrowanie się w urzędzie jako osoba bezrobotna. Kurs montażysty rusztowań można też sfinansować z prywatnych środków. Przeważnie jest on przeprowadzany w weekendy, dlatego zajęcia nie kolidują z codziennymi obowiązkami. Kurs w formie weekendowej trwa przeważnie około 80 godzin.

Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W kursie uczestniczy może praktycznie każdy, kto ukończył 18 lat, posiada wykształcenie przynajmniej podstawowe i jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na wysokościach.