Litebox – co to jest?

Litebox - Titan

Jednym z pierwszych etapów inwestycji budowlanych są prace ziemne. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas prac w wykopach należy stosować umocnienie ścian wykopu. Nowoczesne budownictwo wymaga aby prace były wykonywane szybko i bezpiecznie.

Aby jak najbardziej skrócić czas montażu umocnień warto przejrzeć dostępne na rynku sposoby wzmocnienia ścian. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest modułowy system LITEBOX firmy TITAN POLSKA. Pozwala on zabezpieczyć wykopy o głębokości 3,00m, a max 6,00m. System bardzo dobrze sprawdza się w zabudowie miejskiej gdzie trudno jest zastosować duże stalowe systemy. Jest też dużo szybszy w montażu i zapewnia większe bezpieczeństwo od deskowania ręcznego. Elementy systemu są lekkie i mogą być w prosty sposób przewożone samochodami dostawczymi o masie do 3,5t, ponieważ najcięższy element systemu ma 42kg.

System podzielono na cztery typy w zależności od wymaganego zastosowania: krawędziowy (dla wykopów o głębokości do 1,75m), liniowy (dla wykopów o głębokości do 6m i szerokości do 2,26m), punktowy (dla szalunków punktowych np. przy przeciskach lub przewiertach sterowanych), oraz aluminiowe komory dylowe (stosowane przy skrzyżowaniach siei uzbrojenia terenu). Polska Norma PN-EN 13331 „Obudowy ścian wykopów” dokładnie określa wymagania stawiane elementom szalunków wykopowych. System LITEBOX spełnia te wymagania jak również posiada certyfikat ET wydany w Niemczech który upoważnia produkt do sprzedaży na terenie całej Unii Europejskiej. System otrzymał również wiele nagród i wyróżnień jak np. „Technologia Roku” podczas konferencji WOD-KAN-INSTAL 2017 roku w Kielcach. Co pokazuje że jest to najnowocześniejsza technologia, która zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas prac ziemnych.