Deklaracja PIT 37 – o czym musisz pamiętać?

pit 37

PIT 37 to najpopularniejsza deklaracja podatkowa, którą wypełniają podatnicy opodatkowani według skali podatkowej. O czym nie można zapomnieć, wypełniając PIT 37?

 1. Kto musi złożyć deklarację PIT 37?
 2. Popularne ulgi w PIT 37

Deklaracja PIT 37 dotyczy przychodów, które są opodatkowane według skali podatkowej, obecnie wynoszącej 17% i 32%. Rozliczenie PIT 37 składają pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci czy renciści, rozliczający swoje jedyne źródła przychodów. O czym warto pamiętać przed złożeniem PIT 37?

Kto musi złożyć deklarację PIT 37?

Rozliczenie PIT 37 dotyczy większości Polaków, jednak nie każdy może rozliczyć się z podatku na formularzu PIT 37. Kto musi wypełnić deklarację PIT 37, a kogo ona nie dotyczy?

 • PIT 37 składają wyłącznie podatnicy opodatkowani według skali podatkowej. Jeśli więc uzyskujesz wyłącznie inne przychody niż te, które są opodatkowane według skali, rozliczając te przychody nie wybierzesz PIT 37.
 • Deklaracja dotyczy przychodów uzyskanych wyłącznie za pośrednictwem płatnika lub płatników. Jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane według skali podatkowej, zarówno za pośrednictwem płatnika, jak i bez pośrednictwa płatnika, nie wybierzesz deklaracji PIT 37.
 • Jeśli oprócz przychodów opodatkowanych według skali podatkowej w roku podatkowym osiągnąłeś również inne przychody, na przykład opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych musisz złożyć dwie odrębne deklaracje. Na przykład PIT 37 z tytułu pracy, a PIT 28 z tytułu ryczałtu.
 • Jeśli w roku podatkowym uzyskałeś wyłącznie przychody, które są zwolnione z podatku, nie składasz żadnych deklaracji. Podobnie jest w sytuacji, gdy uzyskujesz wyłącznie przychody zwolnione z podatku w związku z ulgą dla młodych do 26 roku życia – nie składasz wtedy deklaracji, ponieważ nie rozliczasz się z podatków.
 • Możliwe jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem, o ile oboje spełniają warunki umożliwiające złożenie PIT 37.

pit 37

Popularne ulgi w PIT 37

Rozliczając podatek za 2020 rok, możesz zastosować ulgi podatkowe, dzięki którym obniżysz swój dochód oraz podatek. Jeśli do rozliczenia używasz programu, na przykład e-pity, w łatwy sposób obliczysz przysługujące Ci ulgi w PIT 37. Co możesz odliczyć?

 • Jeśli posiadasz dzieci, możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje ulga w wysokości 92,67 zł miesięcznie, na trzecie dziecko 166,67 zł miesięcznie, a na czwarte i kolejne dziecko 225 zł miesięcznie.
 • Przez kolejne dwa lata możesz skorzystać z ulgi na internet, a limit wydatków wynosi 760 zł rocznie. Konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Pamiętaj, że opłata za internet musi być wyszczególniona na fakturze.
 • Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, która umożliwia odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne lub związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
 • W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć między innymi wydatki na leki – w wysokości, która stanowi różnicę między kwotą wydaną na leki w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.
 • Z kolei z ulgi na samochód mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodu. Limit roczny wynosi 2280 zł.
 • Darowizny na organizacje pożytku publicznego, nie cele kultu religijnego, ulga dla krwiodawców – łączna liczba odliczeń nie może być wyższa niż 6% rocznego dochodu.
 • Darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów – w kwocie przekazanej darowizny, nawet 100% dochodu.