Budownictwo specjalne – co to?

budownictwo specjalne

Budownictwo to bardzo szeroki termin, który zawiera w sobie wiele różnych zagadnień. Przede wszystkim jest to dziedzina działalności, która dotyczy budowy obiektów budowlanych, takich jak bloki mieszkaniowe, domy prywatne, wieżowce czy centra handlowe.

Budownictwem określa się również często całą gałąź gospodarki, czyli wszystkie przedsiębiorstwa i zawody związane z budownictwem, takie jak budowlaniec, cieśla, glazurnik, spawacz czy architekt. W skład budownictwa można też na upartego włączyć szeroko rozumiane kierunki i studia związane z budownictwem. Budownictwo należy też do nauk technicznych, razem z takimi naukami jak architektura, automatyka, energetyka, mechanika, urbanistyka czy metalurgia. Budownictwem można nazwać również wiedzę praktyczną potrzebną do budowania, a także wszelkiego rodzaju techniki stosowane przy budowach.

Zadaniem budownictwa jest oczywiście wznoszenie budowli. Z tego względu budownictwo można podzielić na trzy typy: budownictwo lądowe, budownictwo wodne oraz niedawno dodane budownictwo specjalne. Budownictwo lądowe jak sama nazwa wskazuje dotyczy budowy obiektów na suchym i istniejącym już lądem. Najlepszym przykładem takich obiektów mogą być na przykład wieżowce, takie jak Burj Khalifa w Dubaju.

Budownictwo wodne dotyczy obiektów stawianych na wodzie, najczęściej w celu lepszego zagospodarowania zasobów wodnych na określonym terenie. Dobrym przykładem takich obiektów są chociażby tamy.

Zobacz: budownictwo specjalne 

Trzecim typem budownictwa jest budownictwo specjalne. Dotyczy ono takich obiektów jak instalacje przemysłowe w kopalniach czy elektrowniach, urządzenia techniczne kotłowni, urządzenia techniczne służące do utrzymania ruchu i transportu kolejowego czy lotniczego. Lista jest naprawdę długa i zawiera przede wszystkim obiekty małych gabarytów, służących jako część większych mechanizmów.