Jak sprowadzić zwłoki bliskiej osoby z zagranicy?

transport zwłok z zagranicy

Śmierć bliskiej osoby jest dla każdego wielkim ciosem i sprawia, że człowiek pogrąża się w żałobie. A gdy bliska nam osoba umiera za granicą oczywiste jest, że rozważa się transport zwłok z zagranicy, tak aby pogrzeb odbył się w ojczyźnie i wśród najbliższych.


W tym trudnym czasie w sprowadzeniu zwłok z zagranicy może pomóc odpowiedni zakład pogrzebowy, taki który świadczy kompleksowe usługi w zakresie transportu zwłok z zagranicy. Sprowadzić bliskiego z zagranicy mogą zarówno małżonkowie, wnuki, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, jak i krewni zmarłej osoby, aż do czwartego stopnia pokrewieństwa, a także powinowaci do pierwszego stopnia.

Międzynarodowy transport zmarłych – epitafium-przewozy.pl/kontakt

Sprowadzenie zwłok z zagranicy wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do starosty, bądź też prezydenta, który będzie zawierał dane wnioskodawcy, a także osoby zmarłej, a dodatkowo przetłumaczony na język ojczysty akt zgonu.Po otrzymaniu tejże zgody należy następnie uzyskać zgodę od konsula. Aby móc uzyskać zgodę należy przedstawić konsulowi stosowane dokumenty, a także opłacić pozwolenie na transport zwłok.

Aby przewieźć zwłoki, należy zapewnić odpowiednie do tego warunki sanitarne oraz higieniczne, tak aby przewóz odbył się z poszanowanie zwłok i szczątków bliskiej osoby, a także odbył się z należytą dbałością o ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Zwłoki po przewiezieniu do kraju muszą zostać natychmiast pochowane i nie można otwierać trumny. Procedury te odnoszą się tylko do transportu zwłok, gdyż transport prochów może odbyć się dowolnym środkiem transportu.
Transport zwłok z zagranicy jest sprawą kosztowną, ale jeśli mamy taką możliwość warto bliską nam osobę sprowadzić do ojczyzny.