Geotechnika czyli szczególna dziedzina inżynierii

geotechnika-titan

Geotechnika to jedna z dziedzin inżynierii, która specjalizuje się analizą, określeniem, opisywaniem gruntu lądowego, jak również projektowanie, zagospodarowaniem i wykonywaniem budowli na nim powstających. Jakie zadania wchodzą w skład geotechniki?

Geotechnika XXI wieku

Jakie usługi wykonywane są przez fachowców specjalizujących się w tej dziedzinie? Jak zostać geotechnikiem? Usługi geotechniczne to działania z zakresu gospodarowania zasobami gruntowymi. Osoby upoważnione i doświadczone przeprowadzają wiele badań geotechnicznych dzięki, którym możliwe jest przeprowadzanie solidnych i bezpiecznych działań. Usługi geotechniczne związane z badaniami podzielone są na trzy etapy, którymi są:
– badania wstępne,
– badania w fazie wykonywania budowli,
– kontrola zachowania się gruntu i górotworu w trakcie użytkowania budowli.

Więcej na: https://www.titan.com.pl/geotechnika/

Do zadań specjalistów z dziedziny geotechniki nalezą przede wszystkim:
– określenie stanu i rodzaju gruntu,
– analiza wód gruntowych, ich poziomu i wahań,
– badania w zakresie istniejących już budowli na danym gruncie,
– określenie rodzaju fundamentów,
– kontrola powstałych budowli,
– wiele innych.

Geotechnika to zawód, który wymaga od pracowników wielkiego skupienia, pozyskiwania odpowiedniej, specjalistycznej wiedzy, jak również umiejętnego jej wykorzystania. Aby móc dostać uprawnienia związane z tym zawodem należy posiadać odpowiednie wykształceniem, którym jest budownictwo.

Fachowiec powinien również odbyć kierunkowe praktyki zawodowe oraz zdać ustny egzamin sprawdzający. Ograniczenia i możliwości związane z wykonywaniem zadań zależne są od stopnia naukowego, jak również wszelkich kursów, szkoleń i certyfikatów.